Artikuj

Fasetat dentare, çfarë janë ato?

Fasetat dentare, çfarë janë ato?

Fasetat dentare

Çfarë janë ato?

Fasetat dentare ose veneers, janë veshje qeramike të veçanta që aplikohen direkt në sipërfaqen e jashtme të secilit dhëmb, me qëllim përmirësimin e pamjes estetike.

Me çfarë materialesh realizohen?

Fasetat dentare janë bërë nga lamela shumë të holla qeramike ose kompoziti dhe më pas ngjiten mbi sipërfaqen e dhëmbit. 

Cilat janë përfitimet?

Përmes këtij lloj trajtimi eleminohet përgjithmonë çdo lloj papërsosmërisë estetike si përshëmbull njolla që nuk hiqen nga pastrimi ose zbardhja profesionale, plasaritje të sipërfaqes së dhëmbit, mbyllje e hapesirave të vogla ndërmjet dhëmbëve etj.

Si aplikohet?

Në përgjithësi, proçedura kërkon dy seanca, në të parën merret masa, zgjedhja më e përshtatshme e ngjyrës dhe dhëmbit si dhe preparimi i tij.
Në seancën e dytë kryhet si fillim prova estetike si dhe ngjitja (cementimi).
Kujdes: Pas ngjitjes (cementimit) nuk është më e mundur të bëhen variacionet ose korrigjimet e ngjyrave.

A është i dhimbshëm trajtimi?

Meqë nuk ka nevojë të eliminohet ndonjë pjesë e strukturës dentare, është absolutisht pa dhimbje.

Si mirëmbahen?

A është i nevojshëm kujdesi i veçantë? Nuk kërkon ndonjë kujdes të veçantë, përveç për të shmangur kafshimin e drejtpërdrejtë të ushqime të forta. Për të njëjtën arsye është e nevojshme ndërprerja e zakoneve të këqija, siç është ngrënia e thonjve tuaj.

Në rast kariesi?

Nqs dhëmbi i fasetuar kariohet nuk është një problem, pasi dentisti mund ta mbushë atë përgjatë fasetës, nga poshtë ose nga brënda.

 

Sa kohë zgjasin?

Ashtu si të gjitha trajtimet, ura, kurora etj. edhe aspektet nuk janë të përjetshme.
S'ka dyshim se ata zgjasin 10 vjet, por me një pastrim dhe kujdes të mirë ata mund të zgjasin edhe më gjatë.

Sa shumë aplikohen?

Në shumicën e rasteve, pacientët trajtojnë harkun e sipërm dhe të poshtëm, në veçanti dhëmbët që duken në buzëqeshje.
Në disa raste mund të aplikohet dhe vetëm në një dhëmb .

Disa kuriozitete:

Si ia bëjnë personazhet e famshëm për të pasur gjithmonë një buzëqeshje të përsosur?

Ata mbështeten në teknika të stomatologjisë estetike, e cila përdor sisteme të zbardhjes dentare dhe fasetave dentare (veneers).

Duke maskuar shëmtinë e dhëmbëve të përhershëm, fasetat dentare janë më të përshtatshme për trajtimin estetik dhe për të garantuar një buzëqeshje sa më të mirë.

Për më tepër, aplikimi i fasetave dentare, të ashtuquajtura edhe veneers, është i rekomanduar edhe për të korrigjuar disa funksione dentare te dëmtuara nga defekte të strukturës së dhëmbit.

Gjithashtu duhet të theksohet perdorimi i madh i këtyre produkteve në përmirësimin e funksionit përtypës në praninë e një dhëmbi shtrembër, një mënyrë kafshimi patologjike e krijuar nga dhëmbë jo të vendosur drejtë sipas harqeve. Gjithë kjo mund të korrigjohet nga aplikimi i thjeshtë i një fasete dentare në dhëmbin e papërsosur.

Në cilat raste janë rekomanduar?

- Zbardhja totale e dhëmbëve të verdhë përmes mbulimit të këtyre me faseta qeramike.
- Rikthimin e smaltit të dhëmbëve, të ndryshuar për shkak të duhanit, ushqimit, pijeve.
- Zmadhimin sipërfaqeve e dy dhëmbëve fqinj të ndarë nga një hapësire e dukshme interdentale pa përdorur përdorimin e pajisjeve, kurorave ose protezave.
- Zgjatimin e dhëmbëve që janë konsumuar në mënyrë progresive për shkak të moshës së përparuar ose bruksizmit
- Përcaktimin e funksionit dhe përtypjes, e vështirësuar nga prania e një dhëmbi të shtrëmbër.
- Kjo i bën dhëmbët të bardhë dhe të shkëlqyeshëm për periudha të gjata.

Sa llojesh janë?

Fasetat dentare ndryshojnë sipas materialit të përdorur dhe trashësisë, e cila mund të ndryshojë nga 0.3-0.7 mm.

Dimensionet e saj duhet të përputhen pikërisht me ato të dhëmbit të destinuar për restaurim.

Fasetat e qeramikës kërkojnë një vëmendje të veçantë në përgatitjen dhe në fazat e testimit para ngjitjes (cementimit).


Zgjedhja e materialit të fasetës mund të varet nga kërkesat e pacientit dhe rezultatin që ai ose ajo dëshiron të arrijë.


Ato qeramike janë padyshim më rezistente dhe me shkëlqim.


Ka edhe faseta kompoziti, edhe pse ato janë më të prirura për copëzim, plasaritje dhe njollosje; këto të fundit janë bërë nga materiali i njëjtë me të cilin kryhen mbushjet dentare.


Kufizimi i madh i fasetave të kompozitit është qëndrueshmëria mekanike, plus ato kanë tendencë për tu thyer, për të ndryshuar ngjyrë dhe për të krijuar hapesira midis dhëmbit dhe fasetës.


Le të themi se pacientët të cilët zgjedhin faseta kompoziti, kanë avantazhin e të pasurit një restaurim estetik në një seancë të vetme, ajo është një trajtim urgjent që pacienti zakonisht zgjedh të ketë një rezultat të menjëhershëm dhe për të pasur një çmim më të ulët të trajtimit.